01—Arkitekturvisioner: Brunnsparken
 Poster proposal for the exhibition Arkitekturvisioner: Brunnsparken, Röhsska Museum, 2020.